hits
iMAL

iMAL

49, Steinkjer

iMAL er en metode for å etablere grunnleggende ferdigheter i norsk, engelsk og matematikk. iMALstår for Integrert Multisensorisk Assosiasjonsbasert Læring og er utviklet av spesialpedagog Regine Nagelhus. Regine Nagelhus er utdannet allmennlærer ved Elverum lærerhøgskole med videreutdanning i sosialpedagogikk, 1. og 2. avdeling spesialpedagogikk, forskningsmetode og statistikk ved NTNU og en godt påbegynt masteroppgave som trolig aldri kommer til å bli fullført på grunn av et sterkt engasjement for grunnleggende lese- og skriveinnlæring, samt den første innlæring i matematikk og engelsk, som blir formidlet i denne bloggen. Regine Nagelhus har sin bakgrunn som spesialpedagog og lærer i grunnskolen og videregående skole siden 1993. Hun har arbeidet på alle klassetrinn i grunnskolen og vært koordinator for spesialundervisning ved Den norske skole Costa Blanca i Spania. Gjennom arbeidet som pedagogisk psykologisk rådgiver i PPT der hun utredet lesevansker, ble hun for alvor oppmerksom på at lesevansker ofte handler om ufullstendig automatisering av forbindelsen mellom bokstav - lyd. Gjennom utviklingen av lesetilnærmingen iMAL mener Regine Nagelhus at hun har utviklet en metode som styrker automatiseringen i den grunnleggende lese- og skriveopplæringen, samt matematikk og engelsk.

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker